Monday, October 28, 2013

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY Tập 4 [Sách Nói AUDIOBOOK]


Bộ sách “Những Lời Gốc Phật Dạy” do thầy Thích Thông Lạc viết. Nội dung của bộ sách 4 tập này giải thích rõ những bài kệ về con đường tu tập đạt được sự giải thoát và những lời dạy khác của đức Phật Thích Ca trong kinh Pháp Cú. 
 
Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio tập 1 trong 1 file nén “.rar” tại Google Drive hoặc Mediafire sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download. Sách ebook Những Lời Gốc Phật Dạy có thể download tại thư viện của tu viện Chơn Như tại đây.

MỤC LỤC
 1. LỜI NÓI ĐẦU
 2. CHÁNH ĐẠO, TÀ ĐẠO
 3. TỪ BỎ TÂM THAM
 4. CÁI THẤY, CÁI NGHE, CÁI CẢM THỌ, CÁI TƯỞNG, CÁI THỨC TRI KHƠNG PHẢI CỦA CON NGƯỜI
 5. NHIẾP PHỤC THÂN TÂM
 6. PHÁP MÔN TÁC Ý
 7. LỜI DI CHÚC CUỐI CÙNG
 8. BỐN THẦN TÚC
 9. BỐN PHÁP CHỨNG ĐẠT LÀM CHỦ SANH TỬ LUÂN HỒI
 10. KINH SÁCH ĐẠI THỪA KHÔNG PHẢI PHẬT THUYẾT
 11. TẠI SAO ĐỨC PHẬT BIẾT NẤM ĐỘC MÀ LẠI ĂN
 12. MẮT CHƯ THIÊN
 13. BÁT THÁNH ĐẠO
 14. TẨM LIỆM NĂM TRĂM LỚP VẢI
 15. PHÁP VÀ LUẬT LÀ VỊ ĐẠO SƯ
 16. XÁ LỢI CHỈ LÀ NHỮNG XƯƠNG VỤN
 17. KHÔNG TÁNH
 18. LÒNG TIN PHẢI CÓ CĂN CỨ
 19. HỘ TRÌ CHÂN LÍ
 20. GIÁC NGỘ CHÂN LÍ
 21. TÂM CÒN THAM, SÂN, SI LÀ THUYẾT PHÁP KHÔNG ĐÚNG PHÁP
 22. CHỨNG ĐẠT CHÂN LÍ
 23. THÍCH HỘI HỌP
 24. HÀNH PHÁP TỨ NIỆM XỨ
 25. HỦY BỎ NHỮNG HỌC GIỚI NHỎ NHẶT
 26. LÀM TRỤ TRÌ NÊN CẢNH GIÁC
 27. PHẠM HẠNH CỦA ĐỨC PHẬT
 28. ÁI NGỮ
 29. KINH PHẬT MÀ HIỂU SAI NGHĨA LÀ MỘT TAI HẠI LỚN
 30. CÓ PHẢI TOÀN BỘ GIÁO PHÁP CỦA ĐẠO PHẬT LÀ CHIẾC BÈ SANG SÔNG KHÔNG?
 31. TÁNH BIẾT
 32. TỰ TẠI SANH TỬ
 33. THẮNG TRÍ ĐOẠN TRỪ SẮC, THÂN TỨ ĐẠI LÀ VÀO CỨU CÁNH
 34. THẮNG TRÍ ĐOẠN TRỪ BA CẢM THỌ ĐI VÀO CỨU CÁNH
 35. NHỮNG NGƯỜI MÙ
 36. XÁ LỢI
 37. DANH VÀ LỢI
 38. NGƯỜI TU SĨ CẦN PHẢI GHI NHỚ
 39. CÓ BẢY PHÁP HẰNG NGÀY CẦN TU TẬP
 40. CÓ SÁU OAI NGHI NGƯỜI TU SĨ CẦN PHẢI GIỮ GÌN VÀ TU TẬP
 41. Ý NGHĨA VỀ BỘ SÁCH NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY 

  HẾT 

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY Tập 3 [Sách Nói AUDIOBOOK]


Bộ sách “Những Lời Gốc Phật Dạy” do thầy Thích Thông Lạc viết. Nội dung của bộ sách 4 tập này giải thích rõ những bài kệ về con đường tu tập đạt được sự giải thoát và những lời dạy khác của đức Phật Thích Ca trong kinh Pháp Cú. 
 
Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio tập 1 trong 1 file nén “.rar” tại Google Drive hoặc Mediafire sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download. Sách ebook Những Lời Gốc Phật Dạy có thể download tại thư viện của tu viện Chơn Như tại đây.

MỤC LỤC
 1. LỜI NÓI ĐẦU
 2. THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN
 3. ĐOẠN TẬN LẬU HOẶC
 4. CÓ NĂM PHÁP CẦN TU TẬP
 5. CÓ NĂM CÁCH SỐNG
 6. PHẢI TỰ CỨU MÌNH
 7. TỈNH THỨC
 8. PHẢI TẬP SỐNG ĐÚNG BỐN CÁCH
 9. TÁM ĐIỀU DÀNH CHO BẬC CHÂN TU
 10. PHÁP MÔN YỂM LY
 11. CÓ BỐN PHÁP CẦN NÊN TRÁNH
 12. PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý
 13. PHẬT VÀ A LA HÁN
 14. TU TẬP ĐỊNH VÔ LẬU CÓ BA VIỆC CẦN PHẢI LƯU Ý
 15. NÊN NHỚ
 16. THỦ GỒM CÓ BỐN
 17. LÀM THẾ NÀO ĐOẠN TẬN LẬU HOẶC NHANH CHÓNG
 18. HỮU GỒM CÓ BA
 19. THẾ GIỚI SIÊU HÌNH KHÔNG CÓ
 20. PHÁP MÔN NHƯ LÝ TÁC Ý
 21. NHẬP BỐN THIỀN NÊN LƯU Ý
 22. BẬC A LA HÁN
 23. LY DỤC THAM
 24. TRANH LUẬN
 25. THƯ NGỎ
 26. TRONG KHI TU TẬP THIỀN ĐỊNH NÊN LƯU Ý NHỮNG LỜI DẠY NÀY
 27. TỪ BỎ
 28. GIỚI HẠNH I
 29. GIỚI HẠNH II
 30. THẦN THÔNG
 31. NGƯỜI XUẤT GIA CÓ HAI VIỆC CẦN PHẢI LÀM
 32. NGHĨA CỦA CÁC PHÁP
 33. GIỚI CỤ TÚC
 34. KHÉO TÍCH TẬP
 35. GÂY GỔ
 36. CÔNG ƠN RẤT LỚN
 37. ĐỆ NHẤT PHÁP CỦA PHẬT LÀ PHÁP KHÔNG PHÓNG DẬT
 38. LẠC LÀ NIẾT BÀN
 39. BÍ QUYẾT GIẢI THOÁT
 40. PHÁP MÔN NHƯ LÝ TÁC Ý
 41. XẢ NHÂN, DUYÊN, NGHIỆP
 42. NHẤT TÂM VÀ TÁN LOẠN
 43. THẾ GIỚI QUAN CỦA PHẬT GIÁO
 44. TÁNH THẲNG THẮN
 45. KHÔNG THỂ CỨU ĐỘ
 46. KẾT QUẢ CỦA LY DỤC LY ÁC PHÁP
 47. TỨ NIỆM XỨ
 48. TÂM KHÔNG PHÓNG DẬT
 49. PHÁP VI DIỆU
 50. HẠNH ĐỘC CƯ
 51. CÓ AI BẮT BUỘC BẠN TU ĐÂU!?

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY Tập 2 [Sách Nói AUDIOBOOK]Bộ sách “Những Lời Gốc Phật Dạy” do thầy Thích Thông Lạc viết. Nội dung của bộ sách 4 tập này giải thích rõ những bài kệ về con đường tu tập đạt được sự giải thoát và những lời dạy khác của đức Phật Thích Ca trong kinh Pháp Cú. 
 
Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio tập 1 trong 1 file nén “.rar” tại Google Drive hoặc Mediafire sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download. Sách ebook Những Lời Gốc Phật Dạy có thể download tại thư viện của tu viện Chơn Như tại đây.

MỤC LỤC
 1. LỜI NÓI ĐẦU
 2. ÂN NHÂN CỦA LOÀI NGƯỜI
 3. ĐỨC PHẬT ĐÃ XÁC ĐỊNH PHÁP MÔN TU TẬP GIÁC NGỘ
 4. ĐỨC PHẬT KHUYÊN TU TẬP BỐN TINH CẦN
 5. ĐỨC PHẬT XÁC ĐỊNH THẾ GIỚI CỦA CON NGƯỜI
 6. ĐỨC PHẬT DẠY TU TẬP BA PHÁP MÔN ĐOẠN TẬN LẬU HOẶC
 7. BẢY CÁCH DIỆT LẬU HOẶC BẰNG PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý
 8. TỰ XÉT MÌNH BIẾT MÌNH CÓ CHỨNG ĐƯỢC QUẢ A LA HÁN HAY KHÔNG?
 9. KHIẾP ĐẢM VÀ SỢ HÃI
 10. CHỨNG QUẢ A LA HÁN
 11. KHÔNG PHÓNG DẬT
 12. ÁC NGHIỆP
 13. TÂM KHÓ TRỊ
 14. DÙNG TƯỞNG TU TẬP
 15. LỜI DẠY CẶN KẼ
 16. MÓN ĂN
 17. CÂY GAI
 18. BẢY GIÁC CHI
 19. BÚA TRONG MIỆNG
 20. NHÌN LỖI MÌNH
 21. HƯƠNG ĐẠO ĐỨC
 22. GIỚI HẠNH
 23. BỜ BÊN NÀY, BỜ BÊN KIA
 24. SAU KHI CHẾT KHÔNG CÓ SỰ SỐNG
 25. CHÁNH NIỆM TRÊN TỨ NIỆM XỨ
 26. SÁU ĐIỀU CUNG KÍNH PHÁP
 27. THÂN HÀNH NIỆM
 28. LÒNG TIN

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY Tập 1 [Sách Nói AUDIOBOOK]


Bộ sách “Những Lời Gốc Phật Dạy” do thầy Thích Thông Lạc viết. Nội dung của bộ sách 4 tập này giải thích rõ những bài kệ về con đường tu tập đạt được sự giải thoát và những lời dạy khác của đức Phật trong kinh Pháp Cú. 

Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio tập 1 trong 1 file nén “.rar” tại Google Drive hoặc Mediafire, sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download. Sách ebook Những Lời Gốc Phật Dạy có thể download tại thư viện của tu viện Chơn Như tại đây.

MỤC LỤC
 1. LỜI NÓI ĐẦU
 2. LỜI BẠT
 3. TRƯỞNG LÃO
 4. HỔ THẸN
 5. KHÓ! KHÓ! KHÓ!!!
 6. CÓ HAI LỘ TRÌNH
 7. ĐỪNG NÊN DẠY ĐẠO KHI MÌNH TU CHƯA XONG
 8. VƯỢT DÒNG SANH TỬ
 9. BIẾT RÕ SỰ TÁI SANH TRONG TƯƠNG LAI
 10. XÁC ĐỊNH CÁC PHÁP TU TẬP
 11. KỆ LÚC THÀNH ĐẠO
 12. TỨ CHÁNH CẦN
 13. LÒNG TIN CHÂN CHÁNH
 14. THIỀN XẢ TÂM
 15. PHÁP HƯỚNG TÂM
 16. THIỀN THỨ TƯ
 17. KHÔNG SỞ HỮU
 18. BẬC CHIẾN THẮNG
 19. BÀ LA MÔN
 20. CHỌN BẠN
 21. THIỀN ĐỊNH
 22. TRÍ NGU
 23. HẠNH VÀ MINH
 24. BẬC HIỀN TRÍ
 25. TÂM BẤT ĐỘNG
 26. NIẾT BÀN
 27. KHI NÀO NGỒI KIẾT GIÀ TU TẬP
 28. BẢY DIỆU PHÁP
 29. HẠNH ĐỨC VÀ TRÍ ĐỨC
 30. KINH BÁT THÀNH
 31. NIỆM PHẬT
 1. Niệm Phật
 2. Niệm Pháp
 3. Niệm Tăng
 4. Niệm Giới
 1. ĐIỀU PHỤC TÂM MÌNH

Sunday, October 27, 2013

SÁCH NÓI AUDIOBOOK CỦA THẦY THÍCH THÔNG LẠC

Những sách nói audiobook của thầy Thích Thông Lạc tại thư viện media daoduc.net  và tuvienchonnhu.net đã được soạn chia nhỏ lại theo từng chủ đề tương ứng với từng chương trong mục lục của mỗi quyển sách để quý vị nghe và có thể chọn phần đề tài nào thích hợp để nghiên cứu. Các bạn có thể vào Google Drive tải về hoặc vào Mediafire.

Những sách nói audiobook hiện có:

1- 12 Cửa Vào Đạo
2- Đường Về Xứ Phật
3- Thiền Căn Bản 1
4- Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sanh
5- Sống Mười Điều Lành
6- Sống Một Mình Như Con Tê Ngưu
7- Những Lời Gốc Phật Dạy 
8- Giới Đức Làm Người
9- Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thông
10- Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh 
11- Giáo Án Rèn Nhân Cách - Đạo Đức Gia Đình - Đức Chung Thủy
12- Giáo Án Rèn Nhân Cách - Đức Hiếu Sinh tập 1,2,3
13- Giáo Án Rèn Nhân Cách - Đức Ly Tham tập 1
14- Lòng Yêu Thương tập 1
15- Phật Giáo Có Đường Lối Riêng.
16- 37 Phẩm Trợ Đạo
17- Muốn Chứng Đạo Phải Tu  Pháp Môn Nào
18- Đạo Đức Làm Người tập 1,2 
19- Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ 
20- Người Phật Tử Cần Biết tập 1,2 
21- Nhân Quả (95% lọc ra từ bộ Đường Về Xứ Phật) 
22- Những bức tâm thư tập 1,2,3Sách ebooks, các bạn có thể tải về từ tuvienchonnhu.net


12 CỬA VÀO ĐẠO [ Sách Nói AUDIOBOOK]Một người nào tu theo Phật giáo, muốn tu tập tâm Giải Thoát mà không phá 12 cửa vào đạo thì không thể tu hành tâm Giải Thoát được. Do đó việc thông suốt 12 nhân duyên này rất quan trọng. Có bao nhiêu cửa để vào đạo giúp cho người tu trở nên vô lậu. Mời các bạn đón nghe quyển sách này do thầy Thích Thông Lạc soạn.

Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio trong 1 file nén “.rar” tại Google Drive hoặc Mediafire, sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download.
MỤC LỤC 1. Lời khuyên răn

  Mời các bạn nghe tiếp những bài về Nhân Quả tại đây

TẠO DUYÊN GIÁO HÓA CHÚNG SANH [Sách Nói AUDIOBOOK]


Tạo duyên giáo hóa chúng sanh là quyển sách kể lại quá trình tu tập chứng đạo của thầy Thích Thông Lạc, sự quan hệ của thầy và thầy Thích Thanh Từ. Qua quyển sách này chúng ta có thể nhận ra được con đường giải thoát của đạo Phật đã bị lầm lẫn và sai lạc không những ở Việt Nam mà còn ở các nước khác.

Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio trong 1 file nén “.rar” tại Google Drive hoặc tại Mediafire, sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download.


MỤC LỤCPhần I - Người Chiến Thắng


Phần II - Trở về đạo Phật

Saturday, October 26, 2013

ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT TẬP 10 [Sách Nói AUDIOBOOK]

Đây là bộ sách "Đường Về Xứ Phật" do thầy Thích Thông Lạc viết, được thầy Thích Chân Giác đọc lại và ghi âm thành audio để các bạn có thể dễ dàng chép ra đĩa CD nghe hoặc phân phát. Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio "Đường Về Xứ Phật" tập 10 trong 1 file nén “.rar” tại Google Drive hoặc Mediafire sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu dưới đây để nghe hoặc download. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download.
MỤC LỤC
Đường Về Xứ Phật tập 10