Wednesday, July 15, 2015

TÔN GIÁO TỒN TẠI ĐẾN BAO GIỜ ?

Tất cả tôn giáo đều lấy đạo đức làm nền tảng, làm căn bản, làm thước đo. Sự hưng thịnh của tôn giáo đều dựa vào nền tảng đạo đức. Đạo đức chính là ý thức kỉ luật hướng con người vươn đến một cuộc sống tốt đẹp. Cuộc sống tốt đẹp chứa đầy niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui và hạnh phúc đó của mình, của người, của các loài vật và tất cả những vật khác có mặt trên hành tinh này.

Hay nói cách khác Đạo Đức chính là những đức hạnh hành động nhân bản - nhân quả thỏa mãn những điều kiện sau: sống không làm khổ mình, khổ người, khổ các loài vật và những vật khác trong môi trường sống này.

Sự sinh tồn của tôn giáo đều dựa vào 2 chữ đạo đức. Nếu những giới điều trong tôn giáo nào đánh mất hoặc không đảm bảo những điều kiện của đạo đức trên thì chính tôn giáo đó sẽ tự biến mất hoặc bị người đời bỏ rơi và đào thải. Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Dù là thời nào, con người sẽ luôn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp chứa đầy niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi sinh vật được sinh ra trong môi trường này. Tất cả sinh vật đều có bình đẳng sự sống, bình đẳng đối xử, bình đẳng yêu thương và bình đẳng tồn tại. Không ai có quyền cướp sự sống của kẻ khác, của loài vật khác hay những gì tạo nên môi trường sống này.

Kẻ nào cướp sự sống của sinh vật khác sẽ làm cho môi trường sống đảo lộn, mất trật tự khiến cho trời tru đất diệt, trời gầm đất lỡ, sấm xét, động đất, mưa gió gầm rú, sóng biển dâng trào, bão lụt dồn dập, núi lửa tuôn trào, rừng cháy khắp nơi, bệnh tật tai ương hoành hành, tai nạn đến liên tục, kẻ chết người bị thương, dịch bệnh cúm gia cầm, thân xác bị cuốn trôi, bị thiêu rụi, bị đất đá dè,... Không khác gì địa ngục trần gian.

Ví dụ: Ai cũng biết nước Nhật là một đất nước có nền giáo dục lấy đạo đức làm cốt lõi xây dựng con người có ý thức kỷ luật hướng đến một cuộc sống tốt đẹp. Bằng chứng là chúng ta thấy con người Nhật không tham lam, không tham nhũng, tự lực, ý thức vệ sinh môi trường cao,... Chỉ có một vấn đề là họ vẫn còn thích săn bắn, đánh bắt cá, giết và ăn thịt các loài hải sản. Chính vì nguyên nhân này mà nước Nhật vẫn còn phải chịu những quả báu thiên tai, sóng thần, động đất. Không riêng gì tại nước Nhật, dù là nước nào coi nhẹ sự sống của các loài vật khác, chài lưới đánh bắt cá cũng sẽ bị những quả báu thiên tai như vậy.

Ai biết quý trọng sự sống của mình, của người, của loài vật khác thì người đó sẽ luôn được bình an, tai qua nạn khỏi, có quý nhân giúp đỡ, xã hội bình an không có thiên tai, dịch bệnh, đất nước luôn thái bình. Đó chính là thiên đàng tại đây.