Saturday, November 16, 2013

NHÂN QUẢ [Sách Nói AUDIOBOOK]Dưới đây là tập hợp những câu hỏi của Phật tử và trả lời của thầy Thích Thông Lạc có liên quan đến nhân quả trong đời và đạo. Kính mời quý vị tải file “Nhân Quả.rar” về giải nén, chép ra CD để nghe tại Google Drive hoặc tại Mediafire.

Nói đến đạo Phật không ai là không biết về Nhân Quả. Nhân quả là một định luật chi phối môi trường sống, nó rất công bằng, công lý và không thiên vị ai. Không ai có thể mua chuộc được nhân quả dù là Phật.

Khi hiểu rõ được nhân quả chúng ta mới tự giác sống ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện. Luôn sống thiện để tạo sự an vui cho mình, cho người và cho muôn loài vật.

- Hiểu rõ nhân quả cho nên chúng ta biết rằng nhân nào quả đó, quả nào thì nhân đó, một nhân cho ra nhiều quả, một quả có nhiều nhân. Nghiệp lực nhân quả từng giây, từng phút phóng xuất ra môi trường sống và tương ưng tái sanh ngay, không cần phải đợi đến sau khi chết mới tương ưng tái sanh.

- Hiểu rõ được nhân quả là công bằng và công lý, chúng ta mới biết không ai có thể mua chuộc được nhân quả, ai làm thì người đó chịu, phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, không thể có chuyện cầu cúng để tai qua nạn khỏi, không có chuyện cầu an cầu siêu để tiêu trừ tội ác. Không có chuyện dùng tha lực để cứu người mà chính mỗi người phải tự cứu mình.

- Hiểu rõ được nhân quả là nền đạo đức nhân bản - nhân quả, không phải là một thuyết định mệnh, số mệnh hay số phận, cho nên muốn thay đổi nhân quả xấu thành tốt chỉ có sống thiện, suy nghĩ thiện, nói lời thiện và hành động thiện. Do vậy, những chuyện xem bói, xem tướng, xem tử vi, xem ngày giờ tốt xấu, xem hướng, kiêng cử,... đều là mê tín.

- Hiểu rõ nhân quả, chúng ta biết rằng không có linh hồn hay thần thức nào đi tái sanh mà chỉ có nghiệp lực nhân quả do thân khẩu ý của mỗi con người, phóng xuất ra môi trường sống tương ưng tái sanh.

- Hiểu rõ nhân quả, chúng ta biết không có một thế giới siêu hình nào, không có chuyện hồn ma vất vưỡng trên cây, không có các tầng trời, thiên đàng hay địa ngục phán xét con người. Các nẻo luân hồi chỉ là các trạng thái của tâm con người. Thiên đàng hay địa ngục ở ngay tại thế gian này. Con người từ môi trường sống nhân quả sanh ra, sống trong môi trường sống nhân quả và chết trở về môi trường sống nhân quả. Chớ không phải từ đâu sanh ra và chết đi về đâu cả.

- Hiểu rõ nhân quả, chúng ta nhận ra không có chuyện thần thánh nào ban phước hay giáng họa cho chúng ta được. Sự an vui hoặc buồn khổ đều do chính chúng ta mà ra. Từ đó chúng ta nhận ra được những ông Ngọc Hoàng, ông Trời, ông Táo, ông thần Tài, bà chúa, Quan Âm, ông Địa, ông quan công, .... đều là những vị thần tưởng của con người dựng lên chứ không có thật, không ai có thể giúp gì được cho chúng ta ngoại trừ chúng ta ra.

- Hiểu rõ được nhân quả thì chúng ta sẽ thấy mọi việc trên đời này xảy ra đều là nhân quả, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, hợp tan tan hợp, vay trả trả vay, thay đổi vô thường, không có gì là bất biết, không có gì là ta, là của ta là bản ngã của ta. Tất cả mọi việc xảy ra đều là những màn kịch nhân quả. Ai chấp vào là ta, là của ta, là bất biến, là không thay đổi thì sẽ bị nhân quả lôi, làm nô lệ cho chúng và chịu đau khổ mãi mãi. Chỉ có giữ gìn tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự thì sẽ vượt qua được nhân quả.

- Hiểu rõ mọi việc xảy ra trong cuộc sống là do đủ duyên mà thành, hết duyên thì tan. Và vì tính chất của các duyên là vô thường thay đổi, khi các duyên thay đổi thì mọi việc cũng thay đổi theo, duyên thay đổi theo chiều hướng thiện thì việc xấu ác cũng thay đổi theo chiều hướng thiện. Ví dụ: một người giận dữ quát mắng ta, ta không quát mắng lại, không buồn tức giận họ mà chỉ im lặng, còn khởi tâm yêu thương và tha thứ cho họ thì ngay lúc đó nó đã thay đổi các duyên của các ác pháp đó thành các duyên cho các thiện pháp, do tánh chất các pháp vô thường thay đổi như vậy nên chúng ta thấy được một sự giải thoát cụ thể và rõ ràng. Qua ví dụ trên ta thấy, ở đâu có đạo đức nhân bản nhân quả thì mọi việc sẽ an vui và hạnh phúc.

Ví dụ 2: Khi hiểu rõ nhân quả, biết gốc của bệnh tật là do nhân giết hại và ăn thịt chúng sinh. Chỉ cần chúng ta nhận ra điều đó, biết thay đổi và bắt đầu sống tôn trọng sự sống, quyết không giết hại và ăn thịt các loài vạn vật khác nữa, luôn thương yêu sự sống của muôn loài vạn vật thì quả khổ bệnh sẽ từ từ chuyển đổi, không cần uống thuốc cũng hết bệnh.

- Hiểu rõ tất cả mọi việc xảy đến đều là nhân quả, cho nên chúng ta không sống ích kỷ mà biết sống yêu thương, tha thứ người và sống vì người khác , sống yêu thương tha thứ người là sống biết nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Sống vì người khác là sống làm chủ từng suy nghĩ, lời nói và hành động không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai.

- Hiểu rõ nhân quả, chúng ta biết được những thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn, lũ lụt, sóng thần, động đất, nủi lửa, chiến tranh đều do con người sống trong ác pháp, thường săn bắn, chài lưới, bắt cá, tôm, giết hại, ăn thịt chúng sinh, trộm cắp, dâm dục,...Chính những hành động ác của con người phóng xuất ra môi trường những từ trường ác. Chính những từ trường ác này tương ưng với những từ trường ác khác làm cho khí hậu thời tiết thay đổi dẫn đến thiên tai, bệnh tật, chiến tranh, tai nạn khắp nơi trên thế giới để gây hại lại chính những người có những hành động ác ở trên. Muốn chấm dứt thiên tai, bệnh tật, chiến tranh, tai nạn,... thì chỉ cần con người sống thiện, có những hành động thiện thì cuộc sống sẽ an vui hạnh phúc, thời tiết khí hậu ôn hòa bình lặng.

- V.v...
Mục Lục (nghe audio)


  1. Chuyển đổi Nhân quả gia đình