Monday, November 4, 2013

PHẬT GIÁO CÓ ĐƯỜNG LỐI RIÊNG [Sách Nói AUDIOBOOK]


ĐÂY LÀ QUYỂN SÁCH KHẲNG ĐỊNH PHẬT GIÁO CÓ ĐƯỜNG LỐI RIÊNG, KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG HAY VAY MƯỢN BẤT CỨ MỘT GIÁO PHÁP NÀO CỦA NGOẠI ĐẠO do thầy Thích Thông Lạc biên soạn.

Bởi giáo pháp của Phật giáo là chân lí của loài người, nó không phải là triết lý suông hay tưởng giải của con người kiến giải viết ra, nên nó mang tính chất thiết thực, cụ thể chớ không trừu tượng, ảo tưởng, mơ hồ, ảo giác v.v.. như các giáo pháp của ngoại đạo mà từ xưa đến nay chúng ta thường gặp rất nhiều, nhất là trong tam tạng kinh điển chữ Hán của Trung Quốc. Như vậy, những lời dạy thật sự của đức Phật chúng ta phải tìm ở đâu? Muốn tìm những lời dạy chân thật của đức Phật thì chúng ta có hai chỗ dựa để tìm:

    Thứ nhất, nên tìm một người tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Đó là cuốn tự điển sống của đạo Phật.

    Thứ hai, nên tìm đọc bộ kinh Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu chuyển ngữ từ Pali sang Việt ngữ.

Kính mời các bạn tải quyển sách nói audio với file nén “.rar” tại GoogleDrive hoặc tại Mediafire, rồi mở nén ra nghe theo từng đề tài hoặc có thể nghe từ a-z. Hoặc các bạn có thể bấm vào nghe từng phần một theo những đề mục có dòng chữ màu ở trong phần mục lục.
MỤC LỤC
  • Đức nhẫn nhục
  • Đức tùy thuận
  • Đức bằng lòng
  • Hạnh ăn uống
  • Hạnh ngủ nghỉ
  • Hạnh độc cư
HẾT