Monday, November 4, 2013

MUỐN CHỨNG ĐẠO PHẢI TU PHÁP MÔN NÀO [Sách Nói AUDIOBOOK]Bộ sách này do thầy Thích Thông Lạc biên soạn sau khi tu hành giải thoát. Qua kinh nghiệm tu tập, sự làm chủ Sanh Già Bệnh Chết đều nhờ vào pháp môn Thân Hành Niệm. Vậy pháp môn Thân Hành Niệm gồm những pháp môn nào?

Kính mời các bạn tải quyển sách nói audio với file nén “.rar”  tại Google Drive hoặc tại Mediafire, rồi mở nén ra nghe theo từng đề tài hoặc có thể nghe từ a-z. Hoặc các bạn có thể bấm vào nghe từng phần một theo những đề mục có dòng chữ màu ở trong phần mục lục.
MỤC LỤC

HẾT