Monday, November 4, 2013

SỐNG MỘT MÌNH NHƯ CON TÊ NGƯU [Sách Nói AUDIOBOOK]


Hạnh sống một mình là do đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên những người tu sĩ theo đạo Phật nên sống một mình để có thể buông xả tất cả mọi thứ trên thế gian từ vật chất, tiền của, bạn bè, người thân,...Chỉ khi sống được một mình thì mới biết người đó có buông xả sạch mọi thứ hay chưa. Chỉ có sống một mình thì người tu hành mới có thể đạt được đích giải thoát chân chính của đạo Phật.

Kính mời các bạn tải quyển sách nói audio với file nén “.rar” Google Drive hoặc Mediafire, rồi mở nén ra nghe theo từng đề tài hoặc có thể nghe từ a-z. Hoặc các bạn có thể bấm vào nghe từng phần một theo những đề mục có dòng chữ màu ở trong phần mục lục.
MỤC LỤC       Bốn mươi hai bài kệ CON TÊ NGƯU