Monday, October 28, 2013

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY Tập 4 [Sách Nói AUDIOBOOK]


Bộ sách “Những Lời Gốc Phật Dạy” do thầy Thích Thông Lạc viết. Nội dung của bộ sách 4 tập này giải thích rõ những bài kệ về con đường tu tập đạt được sự giải thoát và những lời dạy khác của đức Phật Thích Ca trong kinh Pháp Cú. 
 
Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio tập 1 trong 1 file nén “.rar” tại Google Drive hoặc Mediafire sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download. Sách ebook Những Lời Gốc Phật Dạy có thể download tại thư viện của tu viện Chơn Như tại đây.

MỤC LỤC
 1. LỜI NÓI ĐẦU
 2. CHÁNH ĐẠO, TÀ ĐẠO
 3. TỪ BỎ TÂM THAM
 4. CÁI THẤY, CÁI NGHE, CÁI CẢM THỌ, CÁI TƯỞNG, CÁI THỨC TRI KHƠNG PHẢI CỦA CON NGƯỜI
 5. NHIẾP PHỤC THÂN TÂM
 6. PHÁP MÔN TÁC Ý
 7. LỜI DI CHÚC CUỐI CÙNG
 8. BỐN THẦN TÚC
 9. BỐN PHÁP CHỨNG ĐẠT LÀM CHỦ SANH TỬ LUÂN HỒI
 10. KINH SÁCH ĐẠI THỪA KHÔNG PHẢI PHẬT THUYẾT
 11. TẠI SAO ĐỨC PHẬT BIẾT NẤM ĐỘC MÀ LẠI ĂN
 12. MẮT CHƯ THIÊN
 13. BÁT THÁNH ĐẠO
 14. TẨM LIỆM NĂM TRĂM LỚP VẢI
 15. PHÁP VÀ LUẬT LÀ VỊ ĐẠO SƯ
 16. XÁ LỢI CHỈ LÀ NHỮNG XƯƠNG VỤN
 17. KHÔNG TÁNH
 18. LÒNG TIN PHẢI CÓ CĂN CỨ
 19. HỘ TRÌ CHÂN LÍ
 20. GIÁC NGỘ CHÂN LÍ
 21. TÂM CÒN THAM, SÂN, SI LÀ THUYẾT PHÁP KHÔNG ĐÚNG PHÁP
 22. CHỨNG ĐẠT CHÂN LÍ
 23. THÍCH HỘI HỌP
 24. HÀNH PHÁP TỨ NIỆM XỨ
 25. HỦY BỎ NHỮNG HỌC GIỚI NHỎ NHẶT
 26. LÀM TRỤ TRÌ NÊN CẢNH GIÁC
 27. PHẠM HẠNH CỦA ĐỨC PHẬT
 28. ÁI NGỮ
 29. KINH PHẬT MÀ HIỂU SAI NGHĨA LÀ MỘT TAI HẠI LỚN
 30. CÓ PHẢI TOÀN BỘ GIÁO PHÁP CỦA ĐẠO PHẬT LÀ CHIẾC BÈ SANG SÔNG KHÔNG?
 31. TÁNH BIẾT
 32. TỰ TẠI SANH TỬ
 33. THẮNG TRÍ ĐOẠN TRỪ SẮC, THÂN TỨ ĐẠI LÀ VÀO CỨU CÁNH
 34. THẮNG TRÍ ĐOẠN TRỪ BA CẢM THỌ ĐI VÀO CỨU CÁNH
 35. NHỮNG NGƯỜI MÙ
 36. XÁ LỢI
 37. DANH VÀ LỢI
 38. NGƯỜI TU SĨ CẦN PHẢI GHI NHỚ
 39. CÓ BẢY PHÁP HẰNG NGÀY CẦN TU TẬP
 40. CÓ SÁU OAI NGHI NGƯỜI TU SĨ CẦN PHẢI GIỮ GÌN VÀ TU TẬP
 41. Ý NGHĨA VỀ BỘ SÁCH NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY 

  HẾT