Monday, October 28, 2013

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY Tập 1 [Sách Nói AUDIOBOOK]


Bộ sách “Những Lời Gốc Phật Dạy” do thầy Thích Thông Lạc viết. Nội dung của bộ sách 4 tập này giải thích rõ những bài kệ về con đường tu tập đạt được sự giải thoát và những lời dạy khác của đức Phật trong kinh Pháp Cú. 

Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio tập 1 trong 1 file nén “.rar” tại Google Drive hoặc Mediafire, sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download. Sách ebook Những Lời Gốc Phật Dạy có thể download tại thư viện của tu viện Chơn Như tại đây.

MỤC LỤC
 1. LỜI NÓI ĐẦU
 2. LỜI BẠT
 3. TRƯỞNG LÃO
 4. HỔ THẸN
 5. KHÓ! KHÓ! KHÓ!!!
 6. CÓ HAI LỘ TRÌNH
 7. ĐỪNG NÊN DẠY ĐẠO KHI MÌNH TU CHƯA XONG
 8. VƯỢT DÒNG SANH TỬ
 9. BIẾT RÕ SỰ TÁI SANH TRONG TƯƠNG LAI
 10. XÁC ĐỊNH CÁC PHÁP TU TẬP
 11. KỆ LÚC THÀNH ĐẠO
 12. TỨ CHÁNH CẦN
 13. LÒNG TIN CHÂN CHÁNH
 14. THIỀN XẢ TÂM
 15. PHÁP HƯỚNG TÂM
 16. THIỀN THỨ TƯ
 17. KHÔNG SỞ HỮU
 18. BẬC CHIẾN THẮNG
 19. BÀ LA MÔN
 20. CHỌN BẠN
 21. THIỀN ĐỊNH
 22. TRÍ NGU
 23. HẠNH VÀ MINH
 24. BẬC HIỀN TRÍ
 25. TÂM BẤT ĐỘNG
 26. NIẾT BÀN
 27. KHI NÀO NGỒI KIẾT GIÀ TU TẬP
 28. BẢY DIỆU PHÁP
 29. HẠNH ĐỨC VÀ TRÍ ĐỨC
 30. KINH BÁT THÀNH
 31. NIỆM PHẬT
 1. Niệm Phật
 2. Niệm Pháp
 3. Niệm Tăng
 4. Niệm Giới
 1. ĐIỀU PHỤC TÂM MÌNH