Monday, October 28, 2013

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY Tập 3 [Sách Nói AUDIOBOOK]


Bộ sách “Những Lời Gốc Phật Dạy” do thầy Thích Thông Lạc viết. Nội dung của bộ sách 4 tập này giải thích rõ những bài kệ về con đường tu tập đạt được sự giải thoát và những lời dạy khác của đức Phật Thích Ca trong kinh Pháp Cú. 
 
Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio tập 1 trong 1 file nén “.rar” tại Google Drive hoặc Mediafire sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download. Sách ebook Những Lời Gốc Phật Dạy có thể download tại thư viện của tu viện Chơn Như tại đây.

MỤC LỤC
 1. LỜI NÓI ĐẦU
 2. THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN
 3. ĐOẠN TẬN LẬU HOẶC
 4. CÓ NĂM PHÁP CẦN TU TẬP
 5. CÓ NĂM CÁCH SỐNG
 6. PHẢI TỰ CỨU MÌNH
 7. TỈNH THỨC
 8. PHẢI TẬP SỐNG ĐÚNG BỐN CÁCH
 9. TÁM ĐIỀU DÀNH CHO BẬC CHÂN TU
 10. PHÁP MÔN YỂM LY
 11. CÓ BỐN PHÁP CẦN NÊN TRÁNH
 12. PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý
 13. PHẬT VÀ A LA HÁN
 14. TU TẬP ĐỊNH VÔ LẬU CÓ BA VIỆC CẦN PHẢI LƯU Ý
 15. NÊN NHỚ
 16. THỦ GỒM CÓ BỐN
 17. LÀM THẾ NÀO ĐOẠN TẬN LẬU HOẶC NHANH CHÓNG
 18. HỮU GỒM CÓ BA
 19. THẾ GIỚI SIÊU HÌNH KHÔNG CÓ
 20. PHÁP MÔN NHƯ LÝ TÁC Ý
 21. NHẬP BỐN THIỀN NÊN LƯU Ý
 22. BẬC A LA HÁN
 23. LY DỤC THAM
 24. TRANH LUẬN
 25. THƯ NGỎ
 26. TRONG KHI TU TẬP THIỀN ĐỊNH NÊN LƯU Ý NHỮNG LỜI DẠY NÀY
 27. TỪ BỎ
 28. GIỚI HẠNH I
 29. GIỚI HẠNH II
 30. THẦN THÔNG
 31. NGƯỜI XUẤT GIA CÓ HAI VIỆC CẦN PHẢI LÀM
 32. NGHĨA CỦA CÁC PHÁP
 33. GIỚI CỤ TÚC
 34. KHÉO TÍCH TẬP
 35. GÂY GỔ
 36. CÔNG ƠN RẤT LỚN
 37. ĐỆ NHẤT PHÁP CỦA PHẬT LÀ PHÁP KHÔNG PHÓNG DẬT
 38. LẠC LÀ NIẾT BÀN
 39. BÍ QUYẾT GIẢI THOÁT
 40. PHÁP MÔN NHƯ LÝ TÁC Ý
 41. XẢ NHÂN, DUYÊN, NGHIỆP
 42. NHẤT TÂM VÀ TÁN LOẠN
 43. THẾ GIỚI QUAN CỦA PHẬT GIÁO
 44. TÁNH THẲNG THẮN
 45. KHÔNG THỂ CỨU ĐỘ
 46. KẾT QUẢ CỦA LY DỤC LY ÁC PHÁP
 47. TỨ NIỆM XỨ
 48. TÂM KHÔNG PHÓNG DẬT
 49. PHÁP VI DIỆU
 50. HẠNH ĐỘC CƯ
 51. CÓ AI BẮT BUỘC BẠN TU ĐÂU!?