Sunday, October 27, 2013

TẠO DUYÊN GIÁO HÓA CHÚNG SANH [Sách Nói AUDIOBOOK]


Tạo duyên giáo hóa chúng sanh là quyển sách kể lại quá trình tu tập chứng đạo của thầy Thích Thông Lạc, sự quan hệ của thầy và thầy Thích Thanh Từ. Qua quyển sách này chúng ta có thể nhận ra được con đường giải thoát của đạo Phật đã bị lầm lẫn và sai lạc không những ở Việt Nam mà còn ở các nước khác.

Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio trong 1 file nén “.rar” tại Google Drive hoặc tại Mediafire, sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download.


MỤC LỤCPhần I - Người Chiến Thắng


Phần II - Trở về đạo Phật