Tuesday, October 22, 2013

ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT TẬP 1 [Sách Nói AUDIOBOOK]

Đây là bộ sách "Đường Về Xứ Phật" do thầy Thích Thông Lạc viết, được thầy Thích Chân Giác đọc lại và ghi âm thành audio để các bạn có thể dễ dàng chép ra đĩa CD nghe hoặc phân phát. Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio "Đường Về Xứ Phật" tập 10 trong 1 file nén “.rar” tại Google Drive hoặc Mediafire sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu dưới đây để nghe hoặc download. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download. 

Bộ sách 10 tập Đường Về Xứ Phật của thầy Thích Thông Lạc sau khi tu hành chứng quả giải thoát A la hán soạn ra dựng lại chánh pháp của đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã bị dìm mất hơn 2500 năm. Ngài muốn chỉ rõ cho tất cả mọi người đến với đạo Phật, các vị tu sĩ, tất cả độc giả, hành giả, giảng sư, các nhà nghiên cứu,  các tôn giáo khác và khắp mọi người trên thế giới biết đâu là chánh pháp của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, qua đó chúng ta sẽ nhận ra đâu là chánh tín, đâu là mê tín, đâu là chánh kiến, đâu là tà kiến, đâu là đạo Phật, đâu là ngoại đạo.

Đây là bộ sách chấn chỉnh lại Phật giáo, tác giả ghi lại bằng những kinh nghiệm công sức tu tập của mình theo đường lối giáo lý Nguyên Thủy “GIỚI, ĐỊNH, TUỆ” của Đức Phật. Nó mang lại một kết quả rất thực tế và cụ thể cho một đời sống an lạc, thảnh thơi và hạnh phúc của kiếp làm người. “Sống không làm khổ mình khổ người” và “làm chủ sanh, già, bệnh, chết”.

Nếu ai muốn đem những bộ sách này ra bình luận đúng sai thì hãy tu tập như tác giả, có nghĩa là phải tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết, nếu chưa làm chủ được bốn sự đau khổ này, mà bình luận bộ sách này thì quý vị tự biết khả năng của mình chưa đủ sức bình luận nó.

Nếu vì một lý do gì về sự sống của quý vị mà bình luận nó thì quý vị quá nông cạn, đã tự dối mình dối người để che đậy những điều không phải của Phật Giáo. Đó là quý vị quên đi bổn phận và trách nhiệm của người đệ tử Phật là phải dẹp bỏ những tà kiến ngọai đạo đang ẩn núp trong ngôi nhà chánh pháp.

Trong sách này dạy rằng “không có thế giới siêu hình” nếu quý vị bảo rằng: “có thế giới siêu hình thì quý vị hãy tu tập có trí tuệ tam minh, rồi quan sát vũ trụ tìm xem linh hồn người chết, Thần, Thánh, quỷ ma ở đâu, có hay không có? Chừng đó mới bình luận sách này đúng sai.

Còn bảo rằng sách này dạy không đúng lời của Phật, thì quý vị hãy lấy tạng kinh Nikaya ra so sánh và phải sống cho đúng đời sống Phạm hạnh của bậc Thánh Tăng, Thánh Ni, thiền định phải nhập cho được bốn Thánh Định, làm chủ đời sống sống, tâm không còn tham sân si, mạn, nghi; làm chủ bệnh tật, không còn đi bệnh viện bác sĩ mà phải tự khắc phục các bệnh khổ, nó không còn tác động đến thân tâm và phải làm chủ sự sống chết. Khi làm chủ được như vậy thì quý vị mới bình luận bộ sách này đúng sai với giáo lý Phật Giáo. Còn quý vị chưa thực hiện được thì xin quý vị đừng bàn đến mà hãy lo tu tập để cứu mình. Vì quý vị chưa làm chủ được sự sống chết mà dựa vào những kiến giải của những nhà học giả xưa và nay thì cũng giống như những người mù sờ voi thì quý vị sẽ làm trò cười cho những người hiểu biết. Tại sao vậy?

Vì lời nói của quý vị không minh chứng được với việc tu hành. Lời nói không đi đôi với hành động sống và làm chủ thân tâm, thành ra quý vị chỉ lý luận suông mà thôi.

Kính thưa quý vị! Phật Giáo là một tôn giáo có nền đạo đức nhân bản - nhân quả của lòai người, nền đạo đức ấy sẽ giúp cho con người xây dựng cho mình một cuộc sống Thiên Đàng, Cực Lạc tại thế gian này. Vì thế chúng ta không có quyền dìm mất nó đi một lần nữa, nó mất đi lòai người trên hành tinh này chịu một sự thiệt thòi rất lớn và nhất là Phật Giáo chỉ còn là một tôn giáo mê tín mà thôi. Xin quý vị lưu ý.

Bộ sách Đường Về Xứ Phật này sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ 4 điều trình tự sau đây :

1- Thông suốt những gì cần thông suốt.
2- Dứt bỏ những gì cần dứt bỏ.
3- Tu tập những gì cần tu tập.
4- Trau dồi những gì cần trau dồi.

Khi chưa thông suốt những gì cần thông suốt thì chúng ta không nên vội vã tin hoặc tu tập. Do thông hiểu đúng thì mới có chánh kiến, chánh tư duy, đi đúng đường, chọn đúng nơi, đúng thầy, tu đúng cách, đúng phương pháp. Do thông hiểu đúng thì dứt bỏ dễ dàng không bị ức chế. Sau khi dứt bỏ thì chúng ta tu tập những gì cần tu tập, luôn trau dồi đạo đức, sống đời sống thiện, không làm khổ mình, khổ người và khổ các chúng sinh khác, trở thành một con người dần dần hoàn thiện. Sự giải thoát nằm trong tay của chúng ta trong  một đời này, không cần nhiều đời nhiều kiếp. Đó là sự thật ai ai cũng có thể làm được, dễ dàng, đơn giản và rất thiết thực. Đó mới chính là đạo Phật.

Bước đầu tiên để thông suốt những gì cần thông suốt, thông suốt những gì của đạo Phật, những gì không của đạo Phật, chúng ta hãy thử nghe hoặc đọc bộ sách Đường Về Xứ Phật này. Sau khi nghe xong các bạn sẽ có cái nhìn mới về đạo Phật, cái nhìn rõ ràng, minh bạch không ai có thể qua mặt các bạn được nữa.
MỤC LỤC AUDIO
Chương I: Người cư sĩ đối với Đạo Phật trước tiên cần phải thông hiểu
Chương II: Người cư sĩ có sáu nghề không nên làm
Chương III : Hỏi đạo

  1. Mời các bạn xem tiếp Đường Về Xứ Phật tập 2 [audio]