Monday, October 28, 2013

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY Tập 2 [Sách Nói AUDIOBOOK]Bộ sách “Những Lời Gốc Phật Dạy” do thầy Thích Thông Lạc viết. Nội dung của bộ sách 4 tập này giải thích rõ những bài kệ về con đường tu tập đạt được sự giải thoát và những lời dạy khác của đức Phật Thích Ca trong kinh Pháp Cú. 
 
Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio tập 1 trong 1 file nén “.rar” tại Google Drive hoặc Mediafire sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download. Sách ebook Những Lời Gốc Phật Dạy có thể download tại thư viện của tu viện Chơn Như tại đây.

MỤC LỤC
 1. LỜI NÓI ĐẦU
 2. ÂN NHÂN CỦA LOÀI NGƯỜI
 3. ĐỨC PHẬT ĐÃ XÁC ĐỊNH PHÁP MÔN TU TẬP GIÁC NGỘ
 4. ĐỨC PHẬT KHUYÊN TU TẬP BỐN TINH CẦN
 5. ĐỨC PHẬT XÁC ĐỊNH THẾ GIỚI CỦA CON NGƯỜI
 6. ĐỨC PHẬT DẠY TU TẬP BA PHÁP MÔN ĐOẠN TẬN LẬU HOẶC
 7. BẢY CÁCH DIỆT LẬU HOẶC BẰNG PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý
 8. TỰ XÉT MÌNH BIẾT MÌNH CÓ CHỨNG ĐƯỢC QUẢ A LA HÁN HAY KHÔNG?
 9. KHIẾP ĐẢM VÀ SỢ HÃI
 10. CHỨNG QUẢ A LA HÁN
 11. KHÔNG PHÓNG DẬT
 12. ÁC NGHIỆP
 13. TÂM KHÓ TRỊ
 14. DÙNG TƯỞNG TU TẬP
 15. LỜI DẠY CẶN KẼ
 16. MÓN ĂN
 17. CÂY GAI
 18. BẢY GIÁC CHI
 19. BÚA TRONG MIỆNG
 20. NHÌN LỖI MÌNH
 21. HƯƠNG ĐẠO ĐỨC
 22. GIỚI HẠNH
 23. BỜ BÊN NÀY, BỜ BÊN KIA
 24. SAU KHI CHẾT KHÔNG CÓ SỰ SỐNG
 25. CHÁNH NIỆM TRÊN TỨ NIỆM XỨ
 26. SÁU ĐIỀU CUNG KÍNH PHÁP
 27. THÂN HÀNH NIỆM
 28. LÒNG TIN