Sunday, October 27, 2013

SÁCH NÓI AUDIOBOOK CỦA THẦY THÍCH THÔNG LẠC

Những sách nói audiobook của thầy Thích Thông Lạc tại thư viện media daoduc.net  và tuvienchonnhu.net đã được soạn chia nhỏ lại theo từng chủ đề tương ứng với từng chương trong mục lục của mỗi quyển sách để quý vị nghe và có thể chọn phần đề tài nào thích hợp để nghiên cứu. Các bạn có thể vào Google Drive tải về hoặc vào Mediafire.

Những sách nói audiobook hiện có:

1- 12 Cửa Vào Đạo
2- Đường Về Xứ Phật
3- Thiền Căn Bản 1
4- Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sanh
5- Sống Mười Điều Lành
6- Sống Một Mình Như Con Tê Ngưu
7- Những Lời Gốc Phật Dạy 
8- Giới Đức Làm Người
9- Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thông
10- Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh 
11- Giáo Án Rèn Nhân Cách - Đạo Đức Gia Đình - Đức Chung Thủy
12- Giáo Án Rèn Nhân Cách - Đức Hiếu Sinh tập 1,2,3
13- Giáo Án Rèn Nhân Cách - Đức Ly Tham tập 1
14- Lòng Yêu Thương tập 1
15- Phật Giáo Có Đường Lối Riêng.
16- 37 Phẩm Trợ Đạo
17- Muốn Chứng Đạo Phải Tu  Pháp Môn Nào
18- Đạo Đức Làm Người tập 1,2 
19- Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ 
20- Người Phật Tử Cần Biết tập 1,2 
21- Nhân Quả (95% lọc ra từ bộ Đường Về Xứ Phật) 
22- Những bức tâm thư tập 1,2,3Sách ebooks, các bạn có thể tải về từ tuvienchonnhu.net