Friday, October 15, 2010

NHÀ NGOẠI CẢM


Câu hỏi của Đào Thị Vinh.
Hỏi: Kính thưa Thầy, ở Hà Nội bây giờ có một ông ở khu Kim Liên, người ta gọi là cậu Liên, (được bộ công an quận chấp nhận) Ông có khả năng đi tìm mồ mả thất lạc và hài cốt của liệt sĩ. Kể cả những người con đang sống thất lạc. Đây là hiện tượng có thật. Cậu còn chữa được cả bệnh.
Vậy con kính mong Thầy giải đáp cho chúng con được hiểu rõ hơn.
Đáp: Con hãy đọc Đường Về Xứ Phật tập 3 đoạn cuối: “Những hiện tượng các nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt liệt sĩ” thì con sẽ rõ và cũng trả lời câu hỏi này của con.

(Trích Đường Về Xứ Phật tập III)