Saturday, October 16, 2010

ĂN THỊT CHÚNG SANH


Hỏi: Kính thưa Thầy, do giới luật nào, định luật nào và pháp môn nào mà các chùa từ Thường Tín đến Hà Nam, Phủ Lý, Nam Định, đến Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An tu sĩ Phật Giáo toàn là ăn mặn, còn Hà Nội có một số chùa chỉ ăn chay một tháng có mấy ngày. Thưa Thầy, hay là ngày nay Phật Giáo đã đổi mới?
Đáp: Không phải do định luật nào, pháp môn nào và giới luật nào dạy tu sĩ ăn thịt chúng sanh, mà chính tà giáo ngoại đạo đã có ý thâm độc quyết diệt Phật Giáo trên hành tinh này. Thế nên, kinh sách phát triển của Đại Thừa Giáo, triển khai giáo pháp của ngoại đạo lồng trong khuôn giáo pháp của Đạo Phật, dìm mất chánh giáo của Đạo Phật, tức là diệt sạch nền đạo đức của Đạo Phật. Có nghĩa là dạy tu sĩ phá giới phạm giới qua những nhân vật Tế Điên Tăng Hòa Thượng. Và những lý luận của Thiền Tông: “Đói ăn khát uống, mệt ngủ, tự tại vô ngại”.
Đại Thừa Giáo đẻ ra rất nhiều hệ phái, nhưng ở Việt Nam còn duy trì được ba tông phái lớn, đó là:
1- Thiền Tông.
2- Mật Tông.
3- Tịnh Độ Tông.
Các nhà sư mà con hỏi ăn thịt chúng sanh, đó là các nhà sư Tịnh Độ Tông phá giới luật Phật tận cùng, không có giới nào mà không vi phạm. Họ có những hành vi phi đạo đức, phi giới luật, họ là tu sĩ Bà La Môn Giáo mang nhãn hiệu Phật Giáo, không những ở miền Bắc mà cả ở miền Nam cũng vậy. Nếu quý vị Phật tử thông suốt được Phật Giáo thì số tu sĩ hiện giờ không còn là tu sĩ Phật Giáo mà toàn là tu sĩ ngoại đạo, họ là những người tu ăn, tu ngủ, tu danh, tu lợi, tu cấp bằng, tu chùa to tháp lớn, chứ không phải tu giải thoát.
Đứng trong giới luật Phật xin miễn bàn về giới tu sĩ này. Họ mượn danh Phật Giáo để lừa gạt tín đồ, chứ họ chẳng có tu hành gì cả. Lối thuyết giảng là lối lừa bịp của họ, chứ Phật pháp không phải như vậy. Phật dạy xả tâm thì họ dạy ức chế tâm. Phật dạy giới luật thì họ dạy phá giới luật. Ở đây, Thầy nói quý Phật tử hiểu, ai làm gì mặc kệ họ, nhưng các Phật tử đừng nên đến với bọn ma vương giúp nó diệt Phật Giáo thì không tốt mà có tội sau này.
vvvvv

(Trích Đường Về Xứ Phật tập VII)