Friday, October 15, 2010

TƯỞNG ẤM


Câu hỏi của Đào Thị Vinh.
Hỏi:  Kính thưa Thầy, tưởng ấm là gì ? Tưởng ấm ở đâu?
Đáp: Tưởng ấm là một duyên trong thân ngũ ấm. Thân ngũ ấm gồm có:
1/ Sắc ấm
2/ Thọ ấm
3/ Tưởng ấm
4/ Hành ấm
5/ Thức ấm
Năm ấm này hợp lại thành thân người. Vì thế chia ra làm hai phần:
1/ Về phần hữu hình thì duy nhất chỉ có sắc ấm.
2/ Về siêu hình gồm có bốn ấm kia: Thọ ấm, hành ấm, tưởng ấm và thức ấm.
 Nhưng dù thế giới hữu hình hay siêu hình đều hoạt động do phần sắc ấm, phần sắc ấm rất quan trọng nhất là bộ óc của con người. Thế giới hữu hình và thế giới siêu hình cũng do nó chỉ huy. Vì thế khi sắc thân hoại diệt thì bộ óc cũng hoại diệt theo. Bộ óc hoại diệt thì thế giới siêu hình cũng hoại diệt theo.
Cho nên đức Phật dạy: “Khi một người chết thì toàn thân ngũ ấm đều hoại diệt không còn một ấm nào cả”.
Như vậy tưởng ấm chỉ là một duyên của thân ngũ ấm và nó ở trong thân ngũ ấm. Đó là thế giới siêu hình của quý vị, mong quý vị hãy bỏ đi, đừng có vô minh, tự làm khổ mình mà không biết.
Thế giới siêu hình chẳng có ích lợi gì mà còn tai hại cho đời sống của quý vị.
Hãy bỏ xuống! Hãy bỏ xuống! Đó là một ảo ảnh, một hình bóng của thế giới hữu hình của con người.
vvvvv

(Trích Đường Về Xứ Phật tập III)